Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/859
Tytuł: Nauczyciel akademicki i dyrygent jako badacz zagadnienia prozodii - istotnego elementu kształtowania ekspresji dzi
Autor: Sutryk, Waldemar
Słowa kluczowe: Dyrygent; Rozumienie dzieła; Prozodia; Kształtowanie ekspresji
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 196-211)
Abstrakt: The phenomenon of prosody makes the element appear in all vocal and vocal-instrumental works irrespective of the time and place of their creation. Language and author’s nationality are also unimportant. It means that prosody is in fact inseparably connected with the text. However, in order to achieve the maximum expression of the work, one has to take care of the appropriateness of its usage in work structure and extract from it the whole melody of accents. The role of composers, singers, and, above all, conductors is to get acquainted with the rules governing the languages (especially on the prosodic surface), and, subsequently, preserving these principles in everyday artistic work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/859
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sutryk_Nauczyciel_akademicki_i_dyrygent_jako_badacz.pdf911,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons