Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8590
Title: Literatura i granice - inaczej : wprowadzenie
Authors: Gutkowska-Ociepa, Katarzyna
Keywords: granice w literaturze; literatura polska 20 wieku; tematy w literaturze polskiej; motywy w literaturze polskiej
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Gutkowska, A. Nęcka, K. Gutkowska-Ociepa (red.), "Literatura i granice : szkice o literaturze XX i XXI wieku" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Granica to jedno z najbardziej ambiwalentnych i subiektywnych pojęć. Potrzeba wytyczenia granicy jest w człowieku tak silna, że gdziekolwiek by się znalazł, wytyczy sobie zazwyczaj – czy to fizycznie, czy to mentalnie – oswajające bezkres limity. Enrique Vila‑Matas, dokonując autoanalizy jednego ze swoich zbiorów opowiadań [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8590
ISBN: 9788322631416
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutkowska_Ociepa_Literatura_i_granice_inaczej.pdf259,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons