Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/860
Tytuł: Komunikacja werbalna i niewerbalna między dyrygentem a chórem : wybrane zagadnienia
Autor: Zeman, Aleksandra
Słowa kluczowe: Dyrygent; Chór; Komunikacja werbalna; Komunikacja niewerbalna
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 212-219)
Abstrakt: Undoubtedly, an art of efficient communication with the band, properly understood and introduced into life proves a deep music and intellectual maturity of choir conductors. The conductor, in his/her work transmits information in different ways: through verbal and non-verbal communication. The level of the choir depends to a large extent on the conductor. The success of the choirmaster work depends not only on his/her professional competences, ability of verbal transmission of knowledge and skills in vocal emission, methodology of choir conduct and skills of confirming verbalized messages through non-verbal communication, but also the ability and skills of reception and realization of these messages by choir singers. The conductor skillfully communicates when his/her thought, body, gestures, voice pitch are related to the messages transmitted through the word.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/860
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zeman_Komunikacja_werbalna_i_niewerbalna.pdf292,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons