Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8609
Title: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych "Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika - badacza - naukowca" : (Warszawa, 22-23 września 2016 r.)
Authors: Gapińska, Magdalena
Keywords: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 167-170
Abstract: "XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych pod hasłem „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” odbyła się w dniach 22–23 września 2016 r. w Warszawie. Jej organizatorami były biblioteki: Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kancelaria Hogan Lovells. Pierwsza Konferencja została zainicjowana w 2003 r. przez Bibliotekę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8609
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gapinska_XIV_ogolnopolska_konferencja_polskich_bibliotek.pdf680,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons