Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/861
Tytuł: Literatura chóralna jako czynnik pogłębiający świadomość muzyczną chórzysty w zespole amatorskim
Autor: Glenc, Joanna
Słowa kluczowe: Literatura chóralna; Chór amatorski; Świadomość muzyczna
Data wydania: 2010
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce" (s. 220-223)
Abstrakt: The article makes an attempt to prove the rightness of the hypothesis formulated by the author that a choir band conducted by a professional conductor is able to achieve a high level of performance comparable to a professional band. In order to realize this task an important factor that needs to be taken into account is the appropriate choice of literature, especially the one arousing motivation for an artistic action and freeing sensitivity and sound imagination of the choir singer -amateur, gradually deepening his/her music awareness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/861
ISBN: 9788322619391
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glenc_Literatura_choralna_jako_czynnik_poglebiajacy_swiadomosc.pdf278,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons