Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8617
Title: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12-14 września 2016 r.)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES; Federacja Bibliotek Kościelnych; FIDES
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 195-198
Abstract: "W dniach od 12 do 14 września 2016 r. odbyło się 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES1. Organizatorami spotkania byli: Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 40 bibliotek kościelnych w Polsce, bp A. Siemieniewski oraz zaproszeni goście (m.in. członkowie honorowi i członkowie Rady Naukowej czasopisma „Fides : Biuletyn Bibliotek Kościelnych”). Obrady odbywały się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8617
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_22_walne_zgromadzenie_federacji_bibliotek.pdf353,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons