Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8618
Title: Konferencja "Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem" (Warszawa, 14 października 2016 r.)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: Standard RDA - korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem; standard RDA; Resource Description and Access
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 199-202
Abstract: "14 października 2016 r. w Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja na temat standardu RDA (Resource Description and Access) (About RDA; Katalogowanie; O RDA). Jest to nowy standard katalogowania, zastępujący drugie wydanie angloamerykańskich zasad katalogowania AACR2 (Anglo-Amercican Cataloguing Rules). Zawiera wytyczne dotyczące katalogowania zasobów elektronicznych, umożliwia grupowanie rekordów bibliograficznych w celu prezentacji relacji pomiędzy dziełami i ich twórcami. Jest dostosowany do nowych technologii bazodanowych, pozwalając instytucjom na wydajne pozyskiwanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych (RDA)." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8618
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_konferencja_standard_rda_korzysci_problemy.pdf348,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons