Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8619
Title: Konferencja naukowa "Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu" (Lublin, 6-7 października 2016 r.)
Authors: Wilczek, Natalia
Keywords: Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu
Issue Date: 2017
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2017), s. 181-186
Abstract: W dniach 6–7 października 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”. Jej organizatorami byli: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Biblioteka Główna UMCS. Patronat medialny objął „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy”, a sponsorami zostali Aleph Polska oraz platforma IBUK Libra.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8619
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_konferencja_naukowa_czytelnicy_zasoby_informacji.pdf349,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons