Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8635
Title: National and international mobility from the Polish students’ career perspectives
Authors: Cekiera, Rafał
Keywords: mobilność wewnętrzna studentów; mobilność międzynarodowa studentów; mobilność Polaków; zmiany na rynku pracy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, R. Cekiera, M. Żak (red.), "Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość : świadomość ekonomiczna młodego pokolenia" (S. 117-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule omówiono fragmenty wyników badania przeprowadzonego w 2015 roku wśród 400 katowickich studentów Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Rezultaty badań – prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu “The economic awareness of the young generation of Visegrad countries” – skonfrontowane zostały ze współczesnymi przemianami rynku pracy oraz skalą mobilności Polaków po wejściu do Unii Europejskiej. W tekście autor poddał analizie przede wszystkim cztery obszary: gotowość studentów do różnego typu aktywności w celu zdobycia lepszej pracy, poziom deklarowanej mobilności wewnętrznej i międzynarodowej studentów, ich nabyte już doświadczenia emigracyjne oraz motywacje do pracy poza granicami kraju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8635
ISBN: 9788380129078
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cekiera_national_and_international_mobility_from.pdf779,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons