Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8638
Title: Wprowadzenie
Authors: Swadźba, Urszula
Cekiera, Rafał
Żak, Monika
Keywords: społeczeństwo konsumpcyjne; konsumpcja; świadomość ekonomiczna; praca
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, R. Cekiera, M. Żak (red.), "Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość : świadomość ekonomiczna młodego pokolenia" (S. 9-17). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Rozwój gospodarczy i społeczny zależny jest nie tylko od aktualnego stanu rozwoju technologicznego, ale również od świadomości społecznej. Jednym z jej elementów jest świadomość ekonomiczna młodego pokolenia, rozumiana jako sposób myślenia i odnoszenia się człowieka do rzeczywistości gospodarczej. W skład świadomości ekonomicznej wchodziłyby takie elementy jak wiedza ekonomiczna, system wartości i aspiracje ekonomiczne, praca i przedsiębiorczość, stosunek do własności, stosunek do pieniędzy i oszczędzania, konsumpcja, determinanty sukcesu życiowego. Od świadomości ekonomicznej członków danego społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia, zależy przyszły rozwój gospodarczy kraju i jego pomyślność." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8638
ISBN: 9788380129078
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swadzba_Cekiera_Zak_wprowadzenie.pdf474,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons