Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8642
Title: I buy, therefore I am? The consumption behaviour of Polish students
Authors: Żak, Monika
Keywords: konsumpcja; konsumpcja studentów; zachowania konsumenckie studentów
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, R. Cekiera, M. Żak (red.), "Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość : świadomość ekonomiczna młodego pokolenia" (S. 131-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł dotyczy problematyki zachowań konsumpcyjnych polskich studentów. Celem badań, których fragmentaryczne wyniki zostały w nim opisane, było określenie świadomości ekonomicznej polskich studentów. Konsumpcja jako jeden z ważniejszych wyznaczników tej świadomości, również stała się przedmiotem badań. Konsumowanie dóbr i usług jest jedną z podstawowych aktywności człowieka, dlatego tak istotne jest kształtowanie odpowiednich postaw konsumenckich. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących zachowań konsumpcyjnych studentów: ich stosunku do wydatkowania środków w trakcie codziennych zakupów, postaw wobec znanych marek oraz świadomości mechanizmów rynkowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8642
ISBN: 9788380129078
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zak_i_buy_therefore_I_am_the_consumption.pdf474,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons