Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/870
Tytuł: "W kontekście muzycznych skandali" : horyzont oczekiwań słuchaczy wobec wartości w muzyce
Autor: Mika, Bogumiła
Słowa kluczowe: Wartości w muzyce; Arnold Schönberg; Igor Strawiński; Alban Berg
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 32-41). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text brings an attempt to interpret the phenomenon of artistic scandals in the history of classical music in the light of Robert Jauss’ aesthetics of reception worked out on the basis of the theory of literature. The author starts from a description of a few best known artistic scandals in the first half of the 20th century connected with the presentation of music by Igor Strawiński, Arnold Schönberg and Alban Berg. Next, she presents a theoretical perspective on Jauss’ aesthetics of reception concerning the so called horizon of receivers’ expectations. In the light of the very phenomenon, B. Mika is trying to explain artistic scandals understood as the evidence of the nonfulfillment of receivers’ expectations specifically and usually traditionally shaped. Music going beyond traditionally accepted patterns breaks the horizon of such receivers’ expectations and thus tends to be rejected. “Conservative frames” of the concert hall rarely accelerate the novelty in the art of sounds. Pressure which appears between a traditional horizon of expectations and novelty in art constitutes a serious call for pondering over values in music.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/870
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mika_W_kontekscie_muzycznych_skandali.pdf308,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons