Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/871
Tytuł: Szanując inność : Witold Szalonek, pedagog i wychowawca
Autor: Cichy, Daniel
Słowa kluczowe: Witold Szalonek
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 42-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Witold Szalonek is one of the most distinctive personages in the second half of the 20th century. Apart from his composing activity, characterised by a radical sound language grounded in the ideas of the Second Avantgarde, he was known for being a pedagogue and populariser of music dedicated to students. The subject of the article is Witold Szalonek’s less known professional activity as a long-standing lecturer at the Music Academy in Katowice and Hochschule der Künste in Berlin, a choirmaster of amateur singing bands in his youth, and an indefatigable organiser of concerts, music festivals, as well as an author of many musical auditions for young people.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/871
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cichy_Szanujac_innosc.pdf308,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons