Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/877
Tytuł: Zaolziańskie instytucje kulturalne (po 1920 roku) i ich wpływ na kulturę ludową
Autor: Szyndler, Magdalena
Słowa kluczowe: Zaolziańskie instytucje kulturalne; Kultura ludowa
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 144-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Despite unfavourable political and economic conditions after 1920 the Poles in Zaolzie could cherish the folk culture thanks to cultural institutions. Especially Polski Związek Kulturalno- -Oświatowy and the activity of its members in the Zaolzie area contributed to the maintenance of the elements of the Polish folklore. “Zwrot”, and later on “Kalendarz Zwrotu” were formed where the folklorists, musicologists, writers, poets, and linguists (among others Jan Tacina, Karol Hławiczka, Paweł Kubisz, Rudolf Żebrok and many more) could write. Thanks to the Folklorist Section, on the other hand, the field research began, which, in turn, contributed to the archivization of dialect texts and folk songs (among others Daniel Kadłubiec). Also, from the initiative of the FS, events and meetings propagating various levels of the regional culture started to be organised.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/877
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szyndler_Zaolzianskie_instytucje_kulturalne.pdf294,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons