Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8778
Title: De l’argumentation à la politesse: l’étude des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma
Authors: Topa-Bryniarska, Dominika
Keywords: discursive strategies of persuasion; argument from community; linguistic politeness; topos of quantity; topos of quality; dyskursywne strategie perswazyjne; argument ze wspólnoty; grzeczność językowa; topos ilości; topos jakości
Issue Date: 2019
Citation: Kwartalnik Neofilologiczny, No 1 (2019), s. 87-99
Abstract: Celem artykułu jest zbadanie dyskursywnych strategii perswazyjnych, wykorzystujących retoryczny argument ze wspólnoty zespolony z grzecznością językową. W oparciu o osiemdziesiąt recenzji dwóch francuskich komedii, autorka ukazuje, jak strategie perswazyjne odzwierciedlają niektóre metody stosowane w dyskursie reklamowym, szczególnie w odniesieniu do retorycznej zasady movere i delectare oraz pośrednich sposobów interpretacji, aktualizowanych w dyskursie za pomocą toposów ilości i jakości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8778
DOI: 10.24425/kn.2019.126506
ISSN: 0023-5911
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topa_Bryniarska_De_l'argumentation_a_la_politesse.pdf341,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons