Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/882
Tytuł: Akt twórczy organisty w ramach liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w kontekście wartości
Autor: Dunikowska, Bogumiła-Faustyna
Słowa kluczowe: Akt twórczy organisty; liturgia Kościoła rzymskokatolickiego; Wartości w muzyce
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 205-219). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A creative act of an organist constitutes a new quality when using well-known means. The values expressed in and via liturgy give a transcendental dimension to creative acts of an organist. A variety of forms of creative acts is related to organist competences. The establishment of the functioning of a musician in legislation of liturgical music clarifies many aspects of the possibilities of their activity. The questions on the level of education or way of organist functioning are connected with responsibility they take in this public service in favour of church community. The moments in which creative acts of an organist are possible prove how big in scope is the possibility of creative acts. The context of spiritual values appears throughout the whole work as the musicians’ actions in liturgy are in a tight relation to them, expressed through them and inspired by them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/882
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dunikowska_Akt_tworczy_organisty.pdf328,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons