Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/883
Tytuł: Aktywność chóralna czynnikiem stymulującym rozwój kultury muzycznej mieszkańców Nawsia na Zaolziu
Autor: Zeman, Aleksandra
Słowa kluczowe: Chór Żeński „Melodia”; Rozwój kultury muzycznej
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 233-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A song in Cieszyn Silesia has accompanied people in their every-day life for a long time. Its role in building the culture of a personal, family and social life is unquestionable. One of the choires in Zaolzie that cherishes traditions of Polish singing with great passion and concern is “Melodia” female choir. The choir is an organization creating the centre of musical life. It also performs an educational function in a social environment. There is a tight connection between an individual artistic development of choir female singers and rising sensitivity and love for music by family members. Hence, musical passion of the choir female singers stimulates the development of the musical culture in their family and social life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/883
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zeman_Aktywnosc_choralna_czynnikiem_stymulujacym_rozwoj_kultury_muzycznej.pdf784,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons