Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/884
Tytuł: Cechy stylistyczne pieśni ludowych regionu pszczyńskiego w świetle zbiorów etnograficznych Mariana Cieśli
Autor: Glenc, Joanna
Słowa kluczowe: Pieśni ludowe; Region pszczyński; Cechy stylistyczne; Marian Cieśla; Zbiory etnograficzne
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 257-272). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the article entitled Stylistic features of folk songs of Pszczyna region in the light of the ethnographic collections by Marian Cieśla is the analysis of selected folk songs of Pszczyna region from the ethnographic collections by Marian Cieśla, a Silesian folklore researcher. The author of the article concentrates on the stylistic analysis of these songs taking into account their scale, structure of the melody line, metro-rhythmic factor and formal structure. In conclusion, the author emphasizes the role of native cultural traditions, the manifestations of which are folklore bands in Pszczyna region.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/884
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glenc_Cechy_stylistyczne_piesni_ludowych.pdf578,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons