Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8844
Title: Mikrobiologiczny rozkład alkanów ropopochodnych
Authors: Guzik, Urszula
Kaczorek, Ewa
Wojcieszyńska, Danuta
Krysiak, Marta
Keywords: węglowodory ropopochodne; zanieczyszczenie środowiska; proces bioremediacji
Issue Date: 2010
Citation: Nafta Gaz, T. 66, nr 11 (2010), s. 1019-1027
Abstract: Wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej przyczynia się do zanieczyszczenia związkami węglowodorowymi środowiska naturalnego na dużą skalę; stąd niezwykle istotne jest opracowanie wydajnych metod ich biologicznej degradacji. W tym celu niezbędne jest jednak poznanie szlaków mikrobiologicznego rozkładu węglowodorów ropopochodnych, kluczowych enzymów tych szlaków oraz wpływu warunków środowiskowych na efektywność procesów bioremediacji. Obecność w środowisku naturalnym organizmów o zwiększonych zdolnościach degradacyjnych rodzi nadzieje na powszechne ich zastosowanie w procesach oczyszczania środowisk zdegradowanych i miejsc niepożądanych wycieków, np. z platform wiertniczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8844
ISSN: 0867-8871
Appears in Collections:Artykuły (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzik_Mikrobiologiczny_rozklad_alkanow_ropopochodnych.pdf2,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons