Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/887
Tytuł: Rozwój kultury muzycznej dziecka
Autor: Dymara, Bronisława
Słowa kluczowe: Kultura muzyczna dziecka
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 376-389). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Bronisława Dymara, in the article entitled The development of child musical culture deals with the interpretation of the notion of culture as such, and the development of learners’ music dispositions. She underlines sensitivity allowing for discovering the wealth of the word voices and sense of silence. The next two sequences include educational inspirations. The author motivates to complex learning and creative absorption of the knowledge about music, musical instruments and music playing. She also writes about the values of Polish songs encouraging the junior high school students to answer the question why they are the treasury of the national culture. In conclusion, she underlines universal dimensions of singing, music and music playing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/887
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dymara_Rozwoj_kultury_muzycznej_dziecka.pdf325,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons