Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/890
Tytuł: Rytmika w terapii dziecka
Autor: Bogdanowicz, Ewa
Durlow, Grażyna
Słowa kluczowe: Rytmik; Terapia dziecka
Data wydania: 2012
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), "Muzyka w środowisku społecznym" (s. 428-433). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the most important aspects concerning Emil Jaques-Dalcroze’s rhythmic method to be used in various therapeutic action connected with music and movement when it comes to physically and mentally handicapped children as well as those with physical disorders and special educational needs. The authors pay a special attention to a multifaceted nature of the method and its internal integrity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/890
ISBN: 9788322621035
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bogdanowicz_Rytmika_w_terapii_dziecka.pdf293,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons