Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8910
Title: Słowo wprowadzające (o prawach osób z niepełnosprawnościami i o pracownikach nauki z niepełnosprawnością – edukacyjny wymiar pewnego zdarzenia)
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: osoby niepełnosprawne; pracownicy nauki; niepełnosprawność; prawa osób niepełnosprawnych
Issue Date: 2018
Citation: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, T. 27, Nr 2 (2018), s. 9-18
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8910
DOI: 10.31261/PERiSON.2018.27.01
ISSN: 2391-9973
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska_Zwolak_Slowo_wprowadzajace.pdf290,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons