Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8912
Title: „Nasz udział w budowaniu życia”. Ruch kobiet w stulecie praw kobiet (podstolik 7)
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Matysiak-Błaszczyk, Agata
Keywords: zaangażowanie społeczne; udział kobiet
Issue Date: 2018
Citation: Pedagogika Społeczna, Nr 4 (2018), s. 303-313
Abstract: Podsumowując, należy stwierdzić że uczestnicy podstolika siódmego pokazali, odwołując się do badań i własnych doświadczeń, w jaki sposób idea zaangażowania społecznego ucieleśnia się, jaki jest „udział kobiet w budowaniu życia”, jaka jest kondycja ruchu kobiecego w stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Uczestniczki debaty dały dowód aktywnej obecności kobiet w dzisiejszej Polsce, różnorodności działań o dużym natężeniu i w wielu środowiskach. Dyskusja przy podstoliku utwierdziła nas w przekonaniu, że zasadne jest podejmowanie rozważań na temat udziału kobiet w kształtowaniu życia społecznego. I nie mniej zasadna praca zmierzająca do utrwalania w społecznej świadomości, także świadomości samych kobiet, znaczenia ich sił. „Odważmy się być wolnymi, poznajmy naszą siłę” to słowa Marii Dulębianki sprzed stu lat. Przywołano je w Poznaniu podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel Dulębianki kierowany do kobiet jest zachętą nadal potrzebną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8912
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska_Zwolak_Nasz_udzial_w_budowaniu_zycia.pdf331,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons