Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8934
Title: Nowe stanowiska mrówek (Hymenoptera: Formicidae) na terenie Beskidu Wschodniego
Authors: Kaszyca, Natalia
Taszakowski, Artur
Depa, Łukasz
Keywords: mrówki; fauna Beskidu Wschodniego, Polska
Issue Date: 2017
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 25 (2017), s. 1-3
Abstract: "Do tej pory w Beskidzie Wschodnim stwierdzono występowanie 42 gatunków mrówek, z czego pięć: Temnothorax corticalis (Schenck, 1852), Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793), Lasius brunneus (Latreille, 1798), Lasius platythorax Seifert, 1991 i Lasius sabularum (Bondroit, 1918) zostało wykazanych dopiero w 2013 roku (Taszakowski et al. 2013. ibidem), a trzy gatunki w 2015 roku: Camponotus fallax (Nylander, 1856) i Manica rubida (Latreille, 1802) (Kaszyca N., Baran B. 2015. Acta entomologica silesiana 23: 223) oraz Ponera coarctata (Latreille, 1802) (Salata S., Michlewicz M., Szwajkowski P. 2015. Wiadomości Entomologiczne 34: 55–66). W ostatnim czasie na obszarze tym stwierdzono po raz kolejny obecność rzadkiego w Polsce gatunku Lasius sabularum (Bondroit, 1918), dodatkowo w obecności myrmekofilnych chrząszczy z rodzaju Claviger Preyssler, 1790 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) (Taszakowski A., Baran B., Kaszyca N., Depa Ł., 2015. Nature Journal (Opole Scientific Society) 48: 114–119)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8934
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaszyca_Nowe_stanowiska_mrowek.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons