Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8940
Title: Nowe stanowisko Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) (Coleoptera: Ptinidae) w Polsce
Authors: Szczepański, Wojciech T.
Karpiński, Lech
Taszakowski, Artur
Keywords: Hemicoelus costatus; chrząszcze; fauna w Polsce
Issue Date: 2014
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 22 (2014), s. 1
Abstract: "Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym w Europie, jego występowanie przede wszystkim związane jest z zasięgiem buka zwyczajnego Fagus sylvatica L., który jest główną rośliną żywicielską larw tego gatunku. Rozwój larw odbywa się zazwyczaj w drewnie suchych gałęzi i konarów oraz w tylcach złomów różnych drzew liściastych. Rozwój larwalny trwa co najmniej dwa lata. Przepoczwarczenie następuje jesienią, jednak postacie dojrzałe zimują i spotyka się je od maja do lipca następnego roku (Burakowski B. et al. 1986. Katalog Fauny Polski 23(11): 1–243)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8940
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Nowe_stanowisko_Hemicoelus_costatus.pdf806,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons