Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8952
Title: Nowe stanowisko Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) w Polsce
Authors: Wieczorek, Karina
Płachno, Bartosz J.
Keywords: Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii; mszyce; fauna w Polsce
Issue Date: 2011
Citation: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 19 (2011), s. 91-92
Abstract: "Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) jest inwazyjnym gatunkiem mszycy obcego pochodzenia, który rozprzestrzenia się w Europie wraz z rośliną żywicielską – dębem czerwonym Quercus rubra L. Ten nearktyczny gatunek, w Europie został po raz pierwszy odnotowany we Francji (Remaudière G. 1989. Annls Soc. ent. Fr. (N. S.) 25(1): 117), a w późniejszych latach również w Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Danii, Czechach, Serbii i na Węgrzech (Coeur d’arcier A. et al. 2010. BioRisk 4(1): 435–474)".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8952
ISSN: 1230-7777
2353-1703
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Nowe_stanowisko_Myzocallis_Lineomyzocallis_walshii.pdf469,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons