Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8953
Title: Pomponii Melae Chorographia sive De situ Orbis. Red. Sergiusz Szarypkin, Krzysztof Tomasz Witczak. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Piotrków Trybunalski 2010, ss. 251 - recenzja
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Pomponiusz Meli; Chorographia sive De situ Orbis; recenzja
Issue Date: 2011
Citation: Littera Antiqua, Nr 3 (2011), s. 153-157
Abstract: "Gdyby współcześnie pokusić się o stworzenie listy bestsellerów piśmiennictwa geograficznego antyku na pewno znaleźć by się na niej musiało datowane na ok. 43 r. po Chrystusie dzieło rzymskiego geografa Pomponiusza Meli zatytułowane De chorografia (inne synonimiczne tytuły odnotowane w rękopisach to Cosmographia oraz De situ orbis), w którym zgromadzono ogromną wiedzę geograficzną zgromadzoną przez starożytnych. Już sam tytuł świadczył o dużej świadomości autora, który stosując termin „chorografia”, definiował go jako opis regionu, a nie całej Ziemi („geografia”) czy poszczególnych miejscowości („topografia”). Nadmieniał także, że „chorografia” dotyczy opisu obszarów zamieszkanych".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8953
ISSN: 2082-9264
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Pomponii_Melae_Chorographia_sive_De_situ_Orbis.pdf932,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons