Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9081
Title: Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna
Authors: Biały, Agnieszka
Keywords: Ekslibris; Identyfikacja zbiorów; Proweniencja; Superekslibris; Sygnatura biblioteczna; Sygnowanie; Znak własnościowy
Issue Date: 2019
Citation: Nowa Biblioteka, nr 1 (2019), s. 45-56
Abstract: Celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat znaków i symboli, którymi na przestrzeni wieków podpisywano książki. Sygnowanie kolekcji bibliotecznych może odbywać się poprzez adnotację naniesioną ręką właściciela czy przyklejenie ekslibrisu. Powołując się na przykłady anulowanych/kasowanych sygnatur bibliotecznych, autorka odniosła się do proweniencji historycznej kolekcji. Materialna postać kodeksu zawiera szereg oznakowań, np. znak wodny współtworzący strukturę papieru, które są pomocne w prowadzeniu badań bibliologicznych. Umiejętność odczytania kompozycji formalno‑stylowej znaku, właściwa identyfikacja techniki wykonania np. papieru wyklejkowego, mogą przesądzić o czasie i miejscu wykonania książki bądź potwierdzić jej oryginalność.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9081
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Identyfikacja_i_bezpieczenstwo_kolekcji.pdf4,82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons