Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9190
Title: Sprawozdanie z realizacji projektu „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”
Authors: Pieńczak, Agnieszka
Keywords: Polski Atlas Etnograficzny; sprawozdanie z projektu
Issue Date: 2018
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 18 (2018), s. 259-263
Abstract: Podstawowym założeniem projektu „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”, realizowanego w latach 2014–2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), było rozpoczęcie długofalowych prac badawczych w zakresie wzbogacania dziedzictwa kulturowego i narodowego o unikatową dokumentację etnograficzną z kilku ostatnich dekad poprzez opracowanie cyfrowej kolekcji zasobów archiwalnych Polskiego Atlasu Etnograficznego (dalej: PAE)1. Materiały te, gromadzone przez etnografów, etnologów i folklorystów w drugiej połowie XX wieku, stanowią unikalne źródło wiedzy o historii wsi polskiej – w odróżnieniu od innych badań etnograficznych wyniki prac badawczych PAE obejmują całą Polskę, pozwalając na analizy naukowe nad zróżnicowaniem kulturowym. Do niedawna zbiory Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego, jedynego archiwum etnograficznego obejmującego materiały z badań atlasowych realizowanych w całym kraju, dla badaczy i innych zainteresowanych były dostępne w ograniczonym zakresie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9190
DOI: 10.31261/SEIA.2018.18.16
ISSN: 2353-9860
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pienczak_Sprawozdanie_z_realizacji_projektu.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons