Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9302
Title: Polityka krajobrazowa Polski - u progu wdrożeń
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Nita, Jerzy
Keywords: polityka krajobrazowa; Europejska Konwencja Krajobrazowa; Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Issue Date: 2015
Citation: Przegląd Geograficzny, Vol. 87, nr 1 (2015), s. 5-25
Abstract: W ostatnich kilku latach w środowisku administracji samorządowej różnych szczebli daje się zauważyć wzmożone zainteresowanie kwestiami jakości przestrzeni publicznej i krajobrazu. Wynika ono w dużym stopniu z podpisanych przez Polskę porozumień i konwencji, opracowanych licznych raportów i opracowań naukowych wskazujących na postępującą degradację krajobrazu, ale także jest odpowiedzią na aktywność lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz poprawy estetyki przestrzeni. W artykule omawia się stan przygotowań Polski do wdrożenia polityki krajobrazowej. Tłem rozważań są zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, a także zapis Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i kilku obowiązujących ustaw odnoszących się pośrednio do krajobrazu. Wskazano na trwające przygoto
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9302
DOI: 10.7163/PrzG.2015.1.1
ISSN: 0033-2143
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Piatek_Polityka_krajobrazowa_Polski.pdf809,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons