Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9337
Title: „Nieprzypadkowo użyłem tego słowa” – wokół książki Krzysztofa Maliszewskiego "Ciemne iskry"
Other Titles: “I intentionally used this word” – On the book by Krzysztof Maliszewski Ciemne iskry
„Ich habe das Wort nicht zufällig gebraucht“ – von dem Buch von Krzysztof Maliszewski Ciemne iskry
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: "Ciemne iskry"; Krzysztof Maliszewski; recenzja; esej recenzencki
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Chowanna, Vol. 44, no 1 (2015), s. 289-306
Abstract: Krytyczny esej toczony wokół książki Krzysztofa Maliszewskiego pt. : Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9337
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Nieprzypadkowo_uzylem_tego_slowa.pdf424,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons