Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9339
Title: Talent pedagogiczny 2.0 (meandry aktualizacji)
Authors: Michalski, Łukasz M.
Keywords: talent pedagogiczny; zmysł historyczny; osobowość nauczyciela; tradycja; ironia; szaleństwo
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersyteut w Białymstoku
Citation: Parezja, nr 1 (2017), s. 32-57
Abstract: Tekst jest analizą przemian kategorii talentu pedagogicznego, będącej przedmiotem żywych analiz naukowych aż do lat 60. XX wieku – po tym czasie zainteresowanie kategorią nagle maleje. Trzy konteksty wyznaczają kolejne kroki wywodu. Pierwszy stanowią rozważania o ironii zaczerpnięte z twórczości Paula de Mana i Michała Pawła Markowskiego, dające przykład kategorii, której badanie niejako z definicji domaga się zerwania z wygłoszonymi wcześniej, przez innych badaczy poglądami na jej temat. Drugi przywołuje koncept szaleństwa pomysłu Michela Foucaulta, z którego wyzyskany zostaje motyw fenomenów kultury niebezpiecznie niknących. Trzecim są rozważania Thomasa Stearnsa Eliota na temat napięć między talentem poetyckim i tradycją. Pierwsze dwa konteksty profilują analizy rosnącego i gasnącego zainteresowania talentu pedagogicznego – na ich bazie kontekst trzeci uruchamia próbę aktualizacji kategorii, wiążąc ją z koniecznością rozwijania zmysłu historycznego i zdolnością budowania w wychowaniu panoramy ponadindywidualnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9339
DOI: 10.15290/parezja.2017.07.03
ISSN: 2353-7914
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski_Talent_pedagogiczny_2.0_(meandry_aktualizacji).pdf823,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons