Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9416
Title: Seria wydawnicza pod tytułem Świętość Kanonizowana
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: świętość; kanonizacja; proces kanonizacyjny; doktor Kościoła; relikwie
Issue Date: 2015
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 48, z. 1 (2015), s. 242-250
Abstract: Omówienie serii wydawniczej "Świętość Kanonizowana". Poszczególne tomy serii gromadzą materiały z organizowanych corocznie ogólnopolskich kursów dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych oraz studia specjalistów z prawa kanonizacyjnego i praktyczne wskazania osób zaangażowanych w prowadzenie procesów beatyfikacyjnych. Redaktorem serii jest o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Serię publikuje Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie. Ukazało się w niej dotychczas 12 pozycji: t. 1: Postępowanie kanonizacyjne, Kraków 2008, ss. 200; t. 2: Procedury kanonizacyjne do pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 2008, ss. 114; t. 3: Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków 2009, ss. 112; t. 4: Przedziwny Bóg w świętych swoich. O świętych i o świętości z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem rozmawia Kajetan Rajski, Kraków 2010, ss. 328; t. 4*: Przedziwny Bóg w świętych swoich. O świętych i o świętości z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem rozmawia Kajetan Rajski, Kraków 2010, ss. 328, wydanie drugie, poprawione i uzupełnione; t. 5: Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, Kraków 2011, ss. 114; t. 6: Święty proklamuje świętych. Krakowscy święci i błogosławieni wyniesieni do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II, Kraków 2010, ss. 190; t. 7: Sprawy dawne, Kraków 2011, ss. 224; t. 8: Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków 2012, ss. 182; t. 9: B.J. Wanat, Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej, Kraków 2013, ss. 140; t. 10: Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, Kraków 2013, ss. 152; t. 11: Kult relikwii, Kraków 2013, ss. 142; t. 12: Zjawiska nadzwyczajne, Kraków 2014, ss. 202. W przygotowaniu: t. 13: Doktorzy Kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9416
ISSN: 0137-344
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Seria_wydawnicza_pod_tytulem_Swietosc_Kanonizowana.pdf4,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons