Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9417
Title: Biskup Franciszek Jop na Soborze Watykańskim II
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: Franciszek Jop; Sobór Watykański II; ojciec soborowy; Komisja Liturgiczna Episkopatu Polski
Issue Date: 2016
Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Citation: P. Górecki (red.), "Życie i posługa biskupa Franciszka Jopa (1897-1976) : w 40. rocznicę śmierci pasterza diecezji opolskiej" (S. 167-186). Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Abstract: Dyskurs przedstawia sylwetkę biskupa Franciszka Jopa w kontekście przygotowań do soboru, prac w trakcie soboru oraz wydarzeń okołosoborowych. Biskup Jop był jednym z 63 polskich hierarchów, którzy wzięli udział w obradach soborowych i jednym z dziewięciu, którzy uczestniczyli we wszystkich czterech sesjach. Odpowiadając na wezwanie Komisji Przygotowawczej, biskup Jop przesłał swoje postulaty na sobór. Odnosiły się one w zasadzie do trzech grup tematycznych: spraw dotyczących duchowieństwa, zagadnień administracyjno-prawnych kierowania diecezją oraz odnowy liturgicznej. W trakcie trwania soboru wszedł w skład soborowej Komisji Liturgicznej. Trzykrotnie zabierał głos w trakcie soboru. Jego dwa pierwsze wystąpienia dotyczyły schematu Konstytucji o liturgii i były stanowiskiem prezentowanym w imieniu Episkopatu Polski. Trzecia wypowiedź dotyczyła funkcjonowania diecezji. Był także jednym z dziewięciu polskich ojców soborowych, którzy na temat schematów omawianych w auli soborowej złożyli opinię w formie pisemnej. Biskup Jop przygotował dwa teksty. Pierwszy odnosił się do schematu o świętej liturgii, drugi zaś dotyczył schematu o posłannictwie i życiu prezbiterów. Osobiste zaangażowanie biskupa Franciszka Jopa w prace Soboru Watykańskiego II rzutowało na ich późniejsze wprowadzenie w życie w diecezji opolskiej oraz na dalsze działania hierarchy na forum Episkopatu Polski w ramach Komisji Liturgicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9417
ISBN: 978-83-63950-86-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Biskup_Franciszek_Jop_na_Soborze_Watykanskim_II.pdf357,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons