Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9419
Title: Geneza i historia czasopisma "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne; półrocznik; redaktor naczelny; czasopismo naukowe
Issue Date: 2017
Citation: "Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne" T. 50, z. 2 (2017), s. 229-249
Abstract: Artykuł ma na celu przypomnienie okoliczności utworzenia czasopisma naukowego „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, które jest periodykiem prezentującym dorobek katolickich naukowców z Górnego Śląska. Pierwszy numer pisma ukazał się w 1968 roku. Jego początki należy wiązać z uaktywnieniem się lokalnego środowiska teologów i historyków po soborze watykańskim II oraz w kontekście powstającego w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego. Artykuł ukazuje także rolę pisma w scalaniu środowiska katowickich teologów i w zarysie przedstawia historię pisma na przestrzeni pięćdziesięciu lat jego istnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9419
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Geneza_i_historia_czasopisma_Slaskie_Studia_Historyczno-Teologiczne.pdf570,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons