Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9421
Title: Zagadnienia dotyczące historii Kościoła na Śląsku na łamach "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" (1968-2016)
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne; historia Kościoła; Kościół na Śląsku; materiały źródłowe
Issue Date: 2017
Publisher: Księgarnia Św. Jacka
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 50, z. 2 (2017), s. 334-347
Abstract: W artykule zostały omówione zagadnienia z historii Kościoła na Śląsku, jakie były poruszane na łamach czasopisma "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" w latach 1968-2016. W dalszej części w sposób usystematyzowany, z podziałem na wybór źródeł i artykuły, wyliczone zostały wszystkie teksty poświęcone tej problematyce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9421
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Zagadnienia_dotyczace_historii_kosciola_na_Slasku.pdf513,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons