Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9441
Title: Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej i księdzu Janie Piskorzu (1956-1957)
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: diecezja katowicka; duchowieństwo; Józef Gawlina; korespondencja; ks. Jan Piskorz; wygnanie biskupów katowickich
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Emmanuel
Citation: J. Myszor, D. Bednarski (red.), "Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów" (S. 131-153). Katowice : Wydawnictwo Emmanuel
Abstract: Korespondencja abp. Józefa Gawliny z duchownymi diecezji katowickiej: ks. Michałem Lewkiem, ks. Józefem Gaworem, Franciszkiem Szubertem i ks. Franciszkiem Kuboszkiem z lat 1956-1957.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9441
ISBN: 978-83-63757-89-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Gornoslascy_ksieza_do_arcybiskupa_Jozefa_Gawliny.pdf349,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons