Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9443
Title: Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji
Authors: Dziadzia, Bogusław
Keywords: media; komunikowanie; centrum; prowincja; kultura
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Description: Z recenzji: „Gdyby zastanowić się nad profilem recenzowanej książki, najtrafniejszym chyba określeniem byłaby kwalifikacja jej do ram kulturoznawstwa zaangażowanego, uwzględniającego ekonomiczno-kapitałowe uwarunkowania wpływające na jakoś partycypacji w kulturze zapośredniczonej medialnie”. prof. dr hab. Wojciech J. Burszta „Rozprawa ma duże walory poznawcze i może stanowić cenną pomoc dydaktyczną w zakresie wiedzy o mediach, popkulturze, komunikacji, małych strukturach społecznych. (...) Nie waham się (...) stwierdzić, że praca stanowić będzie coś w rodzaju reference book dla przyszłych badaczy prowincjonalności i lokalności w epoce popkultury, komputera i sieci”. prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9443
ISBN: 978-83-63434-24-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadzia_Naznaczeni_popkultura_Media_elektroniczne_i_przemiany_prowincji.pdf4,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons