Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9518
Title: Dobrze służyła Uniwersytetowi
Authors: Dziadkiewicz, Wanda
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; biblioteki
Issue Date: 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec (red.), "Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego" (S. 13-19). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Każda z bibliotek ma własną historię. Bywały przedmiotem łupów wojennych, niszczone, zamykane, ale niezmiennie od wieków związane z nauką i kształceniem, a ich przeznaczeniem zawsze było gromadzenie i przechowywanie wiedzy zapisanej na papirusie, tabliczce glinianej bądź jak dzisiaj na nośniku elektronicznym. W starożytności tworzono bogate biblioteki przy akademiach i na dworach władców. Wystarczy sięgnąć do źródeł historycznych starożytnej Grecji czy Egiptu. Jezuici – zakon mający ogromne zasługi w rozwoju szkolnictwa – tworzyli biblioteki przy wszystkich szkołach. Piotr Kanizjusz, niemiecki jezuita, założyciel wielu niemieckich kolegiów w XVI wieku, wyraził opinię, że „łatwiej wyobrazić sobie kolegium bez kościoła, aniżeli bez biblioteki”. W czasach nowożytnych niektórzy kończący rządy prezydenci upamiętniają swoją prezydenturę budową biblioteki. Od wieków biblioteka była instytucją niezbędną dla ludzi światłych, służyła rozwojowi nauki, wspomagała kształcenie, a także zapewniała, poprzez odpowiednią książkę, chwilę wytchnienia. I taką też rolę w swej krótkiej historii spełniała Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9518
ISBN: 9788360743126
9788360743102
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadkiewicz_Dobrze_sluzyla_Uniwersytetowi.pdf268,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons