Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMałczak, Leszek-
dc.date.accessioned2018-03-06T13:41:03Z-
dc.date.available2018-03-06T13:41:03Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 1 (2014), s. 137-148pl_PL
dc.identifier.issn1899-9417-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/955-
dc.description.abstractThe world we live in seems to be created for comparative-translation studies. There is real revolution, the change of system in the humanities and philology studies; there is the end of one world and the beginning of new digital era. Research methods and research themes are changing. On the one hand literature has lost its position in society and this is why a new formula of comparative studies cannot be limited to literature or culture but comparative studies must take into account non-artistic spheres of man’s activity; philology studies, if they want to survive, cannot be limited to exclusively literary, text oriented studies. On the other hand age of Internet, globalization, communication, transcultural society cannot function without translation which is the best way to get to know other cultures and enrich each other. The space between culture and languages, border zone which implies multiperspectivism seems to be the most appropriate for neo-philology studies and research.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Śląskipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectcomparative studiespl_PL
dc.subjecttranslation studiespl_PL
dc.subjectreceptionpl_PL
dc.subjectCroatian Studies abroadpl_PL
dc.titleSkazani na komparatystykę i przekładpl_PL
dc.title.alternativeThere is no other way but comparative studies and translation studiespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dcterms.referencesBakuła, Bronisław. „Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu.“ Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany. Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. Bilczewski, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków: Universitas, 2010. Dąbrowski, Mieczysław. Komparatystyka dyskursu, dyskurs komparatystyki. Warszawa: Elipsa, 2009. Dziadek, Adam. „Cały świat jest tekstem! Politekstualność i transdyskursywność.“ Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany. Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. 33-42. Hejmej, Andrzej. „Rozmowa „Wielogłosu”. O problemach współczesnej komparatystyki rozmawiają Maria Korytowska, Marta Skwara, Olga Płaszczewska, Bogusław Bakuła, Andrzej Borowski, Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej i Tadeusz Sławek.“ Wielogłos 1/2 (2010). Kalaga, Wojciech. „Inte/gracja a granice dyscypliny.“ Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany. Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. Kasperski, Edward. Kategorie komparatystyki. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Kisiel, Marian. „Współczesność: tekst umykający.“ Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany. Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. Kot, Włodzimierz. „Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce.“ Most 1/2 (1991). Rapacka, Joanna. „Czy istnieje literaturoznawstwo słowiańskie?“ Slawistyka u progu nowego wieku. Red. Bogusław Zieliński. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000. Rapacka, Joanna. „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego. Wroocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Rapacka, Joanna. Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1984. Skwara, Marta. „Polski Whitman”. O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej. Kraków: Universitas, 2010. Tokarz, Bożena, Tokarz, Emil. „Komunikacja międzykulturowa jako przyszłość slawistyki.“ Slavistika: metody kooperacje, organizacje, společné projekty. Ed. Ivo Pospišil. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Tokarz, Bożena. „Światło między językami, czyli o potrzebie komparatystyki.“ Komparatystyka literacka a przekład. Red. Piotr Fast, Katrzyna Żemła. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2000. Tokarz, Bożena. „Tabu i autocenzura w przekładzie.“ Tabu w przekładzie. Red. Piotr Fast, Natalia Strzelecka. Katowice - Częstochowa: Wydawnictwo"Śląsk", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007. Tokarz, Bożena. „Wstęp.“ Przekłady Literatur Słowiańskich 1.1 (2010): 7-11.pl_PL
dc.relation.journalPrzekłady Literatur Słowiańskichpl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Skazani_na_komparatystyke_i_przeklad.pdf521,81 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons