Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9561
Title: Etyka pracy i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe
Authors: Grabowski, Damian
Chudzicka-Czupała, Agata
Chrupała-Pniak, Małgorzata
Rachwaniec-Szczecińska, Żaneta
Stasiła-Sieradzka, Marta
Wojciechowska, Wanda
Keywords: wypalenie zawodowe; przywiązanie do organizacji; etyka pracy; wyczerpanie psychofizyczne; rozczarowanie; model Wymagania–zasoby pracy
Issue Date: 2019
Publisher: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Oficyna Wydawnicza
Citation: Medycyna Pracy, vol. 70, nr 3 (2019), s. 305-316
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań nad związkami etyki pracy i przywiązania organizacyjnego z wypaleniem zawodowym, dokonanych na próbie pracowników różnych firm i zawodów: prawników, informatyków, lekarzy, kolejarzy, urzędników oraz nauczycieli (N = 335). Materiał i metody: Badania przeprowadzono zgodnie z modelem Wymagania–zasoby pracy. Etyka pracy została zbadana za pomocą Wielowymiarowego profilu etyki pracy, mierzącego 8 czynników: spostrzeganie pracy jako wartości moralnej, wartościowanie ciężkiej pracy, traktowanie pracy jako centralnego elementu życia, niechęć do marnowania czasu, niechęć do czasu wolnego, odraczanie gratyfikacji, poleganie na sobie oraz gotowość do uczciwego postępowania. Przywiązanie do organizacji zmierzono Skalą przywiązania do organizacji, która obejmuje 3 wymiary: przywiązanie afektywne, normatywne oraz przywiązanie trwania. Wypalenie oceniono za pomocą Kwestionariusza wypalenia zawodowego (polska adaptacja Link Burnout Questionnaire), który mierzy 4 wymiary wypalenia: wyczerpanie psychofizyczne, brak zaangażowania w relacje z klientami, poczucie braku skuteczności zawodowej oraz rozczarowanie. Wyniki: Wyniki badań pokazały, że wymiary etyki pracy oraz przywiązania do organizacji korelują negatywnie z wymiarami wypalenia. Istotnymi predyktorami obniżającymi wypalenie w ramach etyki pracy okazały się: traktowanie pracy jako wartości moralnej, wysokie wartościowanie ciężkiej pracy, traktowanie pracy jako wartości centralnej w życiu, niechęć do czasu wolnego i gotowość do uczciwego postępowania oraz przywiązanie afektywne. Wnioski: Wybrane wymiary etyki pracy i przywiązania do organizacji pełnią rolę zasobów osobistych, obniżających poziom wypalenia zawodowego. Etyka pracy oraz afektywne i normatywne przywiązanie do organizacji zmniejszają rozczarowanie pracą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9561
DOI: 10.13075/mp.5893.00800
ISSN: 2353-1339
0465-5893
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grabowski_Etyka_pracy_i_przywiazanie_organizacyjne.pdf331,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons