Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9563
Title: Pielgrzym - duszpasterz - profesor. Ks. Jan Górecki (1944-2017)
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: Ks. Jan Górecki; biogram; historyk Kościoła
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, T. 17, s. 455-466
Abstract: W artykule przypomniana została sylwetka śp. ks. prof. Jana Góreckiego, historyka Kościoła związanego z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także pełną bibliografię podmiotową.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9563
ISSN: 2080-1238
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Pielgrzym_duszpasterz_profesor_ks_Jan_Gorecki.pdf455,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons