Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/957
Pełny rekord metadanych
DC poleWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMałczak, Leszek-
dc.date.accessioned2018-03-06T13:53:14Z-
dc.date.available2018-03-06T13:53:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 2 (2014), s. 141-149pl_PL
dc.identifier.issn1899-9417-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/957-
dc.description.abstractThere were translated about thirty books of Serbian literature in the period from 2007 to 2013, most of them were books of poetry. There were little number of translations in the literary magazines and journals. The number of translations is quite big but the reception of Serbian literature and culture was weak. The wars which accompanied the decay of the Second Yugoslavia has had big negative influence on the reception of Serbian literature and culture. Nowadays, after the fall of communism, literary contacts depend on initiative of individuals, the institution of translation literature has gone through the process of privatization.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Śląskipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttranslation literaturepl_PL
dc.subjectSerbian literature in Polandpl_PL
dc.subjectreceptionpl_PL
dc.titlePrzekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007-2013pl_PL
dc.title.alternativeTranslation of Serbian literature in the period from 2007 to 2013pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dcterms.referencesKłosiński, Krzysztof. „Ponad podziałami.“ „Obchodzę urodziny z daleka…”. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. Joanna Dembińska-Pawelec, Dariusz Pawelec. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. Lefevere, André. „Ogórki Matki Courage. Tekst, system i refrakcja w teorii literatury.“ Tłum. Agata Sadza. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków: Znak, 2010. 224-246. Maciejewski, Janusz. „Publiczność literacka a instytucje i mechanizmy życia kulturalnego.“ Publiczność literacka. Red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińsich, 1982. 121-151. Robinson, Douglas. Translation and Empire. Postcolonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.pl_PL
dc.relation.journalPrzekłady Literatur Słowiańskichpl_PL
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczak_Przeklady_literatury_serbskiej_w_Polsce.pdf538,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż prosty rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons