Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/958
Title: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006
Other Titles: The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the period 1990-2006
Authors: Małczak, Leszek
Keywords: bibliography of translations; Croatian literature in Poland
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 3 (2012), s. 147-203
Abstract: The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the period 1990-2006 which includes translations of the books and translations in periodicals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/958
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Bibliografia_przekladow_literatury_chorwackiej_w_Polsce.pdf730,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons