Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/958
Tytuł: Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 1990–2006
Tytuł równoległy: The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the period 1990-2006
Autor: Małczak, Leszek
Słowa kluczowe: bibliography of translations; Croatian literature in Poland
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 3 (2012), s. 147-203
Abstrakt: The bibliography of translations of Croatian literature in Poland in the period 1990-2006 which includes translations of the books and translations in periodicals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/958
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczak_Bibliografia_przekladow_literatury_chorwackiej_w_Polsce.pdf730,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons