Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9611
Title: "Zniewolony umysł" jako parabola
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: "Zniewolony umysł"; Czesław Miłosz; parabola; alegoria; totalitaryzm; Murti-Bing; Ketman
Issue Date: May-1988
Publisher: Res Publica spółka z o.o.
Citation: "Res Publica" 1988, nr 5, s. 103-108
Abstract: Szkic przedstawia propozycję odczytania “Zniewolonego umysłu” poza oczywistym kontekstem politycznym. Odbiór książki Miłosza w świecie niekomunistycznym uwolnił ją z regionalnych uwarunkowań, demonstrując tym samym Escarpitowską “podatność dzieła na zdradę”. “Zniewolony umysł” zaczął znaczyć nie przez wschodnioeuropejski konkret, który wykorzystuje, ale przez jego „moralistyczne i filozoficzne uogólnienie”, co stanowi jedną z cech charakterystycznych paraboli. Zasadnym wydaje się potraktowanie pojęcia Umysł Zniewolony jako szeroko rozumianej alegorii, która spełniając rolę naczelnego elementu konstrukcyjnego porządkuje świat przedstawiony utworu. Przy jej to pomocy może zostać przekazana myśl moralna przypowieści Miłosza. Autor szkicu analizuje kolejne rozdziały książki uwydatniając jej walory literackie i otwartość dzieła na różne interpretacje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9611
ISSN: 0860-4592
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Zniewolony_umysl_jako_parabola.pdf484,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.