Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9628
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDembińska-Pawelec, Joanna-
dc.date.accessioned2019-07-11T06:58:47Z-
dc.date.available2019-07-11T06:58:47Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citation"Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" Nr 3 (2013), s. 77-90pl_PL
dc.identifier.issn2084-6045-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9628-
dc.description.abstractThis sketch shows the influence of G. M. Hopkins's poetry, especially his idea of sprung rhythm, on works of S. Barańczak. Barańczak was translating Hopkins's poems in the second half of the seventies of the twentieth century. He is also an author of articles concerning Hopkins's life and poetry. During process of translation Barańczak had the opportunity to meet not only philosophical and religious poems but also the idea of sprung rhythm. This specific rhythmical form became an interesting translatological issue for Barańczak about which he wrote analytically in his articles. The author of this sketch shows that the sprung rhythm encountered during translating came into Barańczak's own poems. Rhythmic form of Hopkins' poems is similar to the Polish tradition of tonic long-formatted verse originating from Mickiewicz's poetry. Barańczak used this pattern in translations and his own poems, but he modified it and made it alike to Hopkins's model of sprung rhythm. Author shows also that Barańczak was inspired by Hopkins's prosody effects, especially instrumentation and paronomasia.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpoetrypl_PL
dc.subjectsprung rhythmpl_PL
dc.subjectStanisław Barańczakpl_PL
dc.subjecttranslationpl_PL
dc.subjectGerard Manley Hopkinspl_PL
dc.titleSprung rhythm in the poetry of Stanisław Barańczakpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.description.referencesAttridge D., 1982, The Rhythms of English Poety, London, New York. Attridge D., 2006, Poetic Rhythm. An Introduction, wyd. 7, Cambridge. Barańczak S., 1990, Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn. Barańczak S., 1992, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Poznań. Barańczak S., 1992, Wstęp, [w:] G. M. Hopkins, 33 wiersze, wybór, przekł., wstęp i oprac. S. Barańczak, Kraków. Barańczak S., 1993, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990 – 1992, red. K. Biedrzycki, Kraków. Barańczak S., 1996, Poezja i duch Uogólnienia, Kraków. Barańczak S., 1997, Wybór wierszy i przekładów, Warszawa. Biedrzycki K., 1995, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków. Dembińska-Pawelec J., 1999, Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka, Katowice. Dembińska-Pawelec J., 2006, Villanella. Od Anonima do Barańczaka, Katowice. Dembińska-Pawelec J., 2010, „Poezja jest sztuką rytmu.” O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), Katowice. Dłuska M., 1978, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, t. 2, Warszawa. Dobrzyńska T., Kopczyńska Z., 1979, Tonizm, Wrocław. Hobsbaum P., 2007, Metre, Rhythm and Verse Form, wyd. 7, London and New York. Hopkins G. M., 1972, Look up at the Skies! Poems and prose chosen and introduced by Rex Warner, London, Sydney, Toronto. Hopkins G. M., 1981, Wybór poezji, tłum. S. Barańczak, Znak, Kraków. Hopkins G. M., 1992, 33 wiersze, wybór, przekł., wstęp i oprac. S. Barańczak, Kraków. Kwiatkowski J., 1995, Magia poezji. (O poetach polskich XX wieku), wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska, Kraków. Okoński M., Szostkiewicz A., 1994, Poeta w krawacie. Ze Stanisławem Barańczakiem rozmawiają Michał Okoński i Adam Szostkiewicz, „Tygodnik Powszechny” nr 51-52. Pawelec D., 1992, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice. Pawelec D., 1994, Pokolenie 68. Wybrane zagadnienia języka artystycznego, [w:] Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku, red. K. Krasuski, Katowice. Sadowski W., 2004, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków. Szulc Packalén M., 1987, Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych, Uppsala.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska-Pawelec_Sprung_rhythm_in_the_poetry_of_Stanislaw_Baranczak.pdf332,72 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons