Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9634
Title: Teoria efektywnych rynków a wykorzystywanie poufnych informacji
Authors: Czerwiński, Mirosław
Keywords: teoria efektywnych rynków; poufne informacje; insider trading; prawo; Unia Europejska
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M.Smejda (red.), ""Szara strefa" w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej" (S. 48-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problem wykorzystywania poufnych informacji przedstawiony od strony teoretycznej i prób prawnego skodyfikowania przez kraje Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9634
ISBN: 83-226-0724-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_teoria_efektywnych_rynkow_a _wykorzystywanie_poufnych_informacji.pdf629,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons