Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9720
Title: Integracja kulturowa i jej społeczne uwarunkowania
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: integracja kulturowa; społeczne uwarunkowania; wzory zachowan kulturowych
Issue Date: 1987
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedstawione w pracy zagadnienie integracji kulturowej i jej społecznych uwarunkowań można zaklasyfikować do centralnych problemów życia społecznego. Współczesny świat cywilizacji industrialnej i postindustrialnej jest pluralistyczny pod względem symboli wartości oraz związanych z nimi wzorów zachowań. Pluralizm oznacza nie tylko różnorodność i rozmaitość, ale także sprzeczność i antagonizm, ktore są źródłem konfliktow sięgających podstaw bytowania narodow. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9720
ISBN: 83-226-0140-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Integracja_kulturowa_i_jej_spoleczne_uwarunkowania.pdf10,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons