Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9760
Title: Parmenides a problem jedności myśli i bytu : u źródeł greckiego paradygmatu myślenia
Authors: Olesiński, Dariusz
Keywords: Parmenides; ontologia; dyskurs filozoficzny
Issue Date: 1997
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Bańka, A. Kiepas (red.), "Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku" (S. 54-61). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Parmenidesa uważa się powszechnie za fundatora ontologii, jako że pierwszy nazwał przedmiot swych dociekań mianem bytu (to eóv). Ponieważ określił go również jako jedno (to ev) - pro tauto może być uważany za prekursora henologii. Głównym przedmiotem rozważań nie będzie tu jednak koncepcja Parmenidejskiego jednobytu, ale analiza centralnej tezy, wokół której organizuje się cała problematyka jego poematu, przedstawionej we fragmencie B 3: „[...] to yàp avrà voeîv écrriv te Kai EÎvai" - „[...] tym samym bowiem jest myśleć i być”. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9760
ISBN: 83-226-0732-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olesinski_Parmenides_a_problem_jednosci_mysli.pdf562,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons