Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9779
Title: Głęboko ludzki i prawdziwie chrześcijański sens cierpienia
Authors: Bartoszek, Antoni
Keywords: cierpienie; chrześcijaństwo
Issue Date: 1999
Citation: “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (t. 32 (1999), s. 357-368)
Abstract: Każdy człowiek w pewnym momencie życia staje w obliczu cierpienia, czy to swojego, czy też cierpienia drugiego człowieka. W społeczeństwie istnieją grupy osób, które szczególnie często spotykają się z problemem cierpienia. Chodzi tu przede wszystkim o personel służby zdrowia. Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, pielęgniarze, kapelani, salowe, wolontariusze, pracownicy administracji są osobami, które prawie na co dzień stykają się z ludźmi chorymi, cierpiącymi. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II pisze: „Pod szczególną rozwagę należy wziąć na nowo rolę szpitali, klinik i ośrodków rekonwalescencji: zgodnie ze swoją prawdziwą tożsamością nie są one jedynie instytucjami, w których otacza się opieką chorych i umierających, ale przede wszystkim środowiskami, w których dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, cierpienia i śmierci” 1. Dostrzeżenie sensu ludzkiego cierpienia jest ważne nie tylko dla samych cierpiących, ale także dla wszystkich tych, którzy z cierpieniem spotykają się. Chorym odkrycie sensu cierpienia pomaga w godnym i owocnym przeżyciu trudnego okresu życia, osobom zaś spełniającym jakąkolwiek posługę względem cierpiących dopomaga w realizacji posłannictwa medycznego oraz w sprawowaniu opieki. Niniejsze rozważania stanowią próbę przedstawienia znaczenia i wartości cierpienia w dwóch aspektach: personalistycznym i zbawczym. Uzasadnieniem takiego ujęcia problemu jest rozróżnienie wprowadzone przez Papieża, który mówi o „ludzkim i prawdziwie chrześcijańskim” sensie cierpienia. List apostolski Salvifici doloris Jana Pawła II o sensie cierpienia wyznacza kierunek dla obecnych analiz oraz stanowi podstawowe źródło.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9779
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Gleboko_ludzki_i_prawdziwie_chrzescijanski_sens.pdf333,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons